סוד מנהגם של ישראל להרבות באכילתם של הרבה סוגי הפירות ביום הסגולה ט”ו בשבט… בסוד ‘ראש השנה לאילן’ – התיקון של שורש כל הפגמים פגם האכילה של אכילת האילן של עץ הדעת…

ליל ד כט טבת ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 17

Leave a Reply