סודות נפלאים ונוראים בענייני קדושת אור ימי הפורים

ליל ד’ יב’ אדר א ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 28

Leave a Reply