מעלת האחדות בין הצדיקים… איך להינצל מתאוות ניאוף… גדולת מעלת העיניים של כל אחד מאתנו… אמונה בלי דעת אפשר ליפול… שם את”ה מסוגל על הים… למה להיזהר לא לאכול את מה שהגוף כבר לא צריך… סכנת המחלוקת… מעלת ההתבודדות… מעלת המקבל על עצמו לשתוק על ביזיונות שזה יכול להציל הרבה נפשות ישראל מהיה ומשפיכת דמים…

יום ד’ יד’ אייר – יום סגולה ‘פסח שני’ ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף קיח עמוד א תורות רנב – רס

Leave a Reply