מוצאי שבת משפטים ה’תשפ’ד – ביידיש ועברית – בסעודת מלווה מלכה וחנוכת הבית ושמחת בת מצוה לנכדה תחי’ אצל בתי וחתני שרי ויצחק שרייבר הי’ו ברמה ד 4 בית שמש

מוצאי שבת משפטים ה’תשפ’ד – ביידיש ועברית – בסעודת מלווה מלכה וחנוכת הבית ושמחת בת מצוה לנכדה תחי’ אצל בתי וחתני שרי ויצחק שרייבר הי’ו ברמה ד 4 בית שמש

Leave a Reply