מוצאי שבת יתרו ה’תשפ’ד – ביידיש – עם בחורי החמד של ישיבת השבת ‘עץ השדה’ בהרים של נויורק

מוצאי שבת יתרו ה’תשפ’ד – ביידיש – עם בחורי החמד של ישיבת השבת ‘עץ השדה’ בהרים של נויורק

Leave a Reply