מוצאי שבת וישלח ה’תשפ’ד – ביידיש – מלווה מלכה בצ’סטר ענייני שלום בית והכנה לחתונה יחד עם ההכנה לימי החנוכה ומצוותיה

מוצאי שבת וישלח ה’תשפ’ד – ביידיש – מלווה מלכה בצ’סטר ענייני שלום בית והכנה לחתונה יחד עם ההכנה לימי החנוכה ומצוותיה

Leave a Reply