ליל שישי ערב שבת משפטים א’ דראש חודש אדר א’ ה’תשפ’ד – ביידיש – בשמחת סיום הש’ס של היניק וחכים הבה’ח שלמה בן לידידי יואל משה פריד הי’ו

ליל שישי ערב שבת משפטים א’ דראש חודש אדר א’ ה’תשפ’ד – ביידיש – בשמחת סיום הש’ס של היניק וחכים הבה’ח שלמה בן לידידי יואל משה פריד הי’ו

Leave a Reply