ליל ד ז שבט ה’תשפ’ד – בעברית – בקביעת מזוזה בבית החדש של חתני ובתי יצחק ושרי שרייבר ברמה ד בבית שמש

ליל ד ז שבט ה’תשפ’ד – בעברית – בקביעת מזוזה בבית החדש של חתני ובתי יצחק ושרי שרייבר ברמה ד בבית שמש

Leave a Reply