ליל ד ב ניסן ה’תשפ’ד – ביידיש ועברית – בניחום אבלים על התינוק חיים יהודה לייב ז’ל בן אחייני נתן חשין הי’ו בן גיסי ואחותי הי’ו

ליל ד ב ניסן ה’תשפ’ד – ביידיש ועברית – בניחום אבלים על התינוק חיים יהודה לייב ז’ל בן אחייני נתן חשין הי’ו בן גיסי ואחותי הי’ו

Leave a Reply