ליל ג ח כסליו ה’תשפ’ד – בעברית – עם חברי קהילת ברדיטשוב רמת בית שמש ד – חיזוק ועידוד תקווה ונחמה על המצב בארץ ישראל

ליל ג ח כסליו ה’תשפ’ד – בעברית – עם חברי קהילת ברדיטשוב רמת בית שמש ד – חיזוק ועידוד תקווה ונחמה על המצב בארץ ישראל

Leave a Reply