לזכות לשפע רב ולעושר גדול וכל העכו”ם יעבדו בשביל פרנסתך – 1. להרבות בצדקה. 2. להרבות באמונה. 3. להרבות בצדקה לצרכי שבת. 4. להרבות בשמירת הברית בדרגת אברהם ובדרגת אליעזר. 5. להרבות ברצונות כיסופים וגעגועים ולבטא את הרצונות והכיסופים בפיו…

יום ב יג טבת ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף מג עמוד ב תורה לא

Leave a Reply