לזכות ל’שלום הכללי’ באמצעות ‘התפלה התמה והנקייה’ על ידי ‘שלמות היראה’ ו’השלום הפרטי’ על ידי העצה של ‘לכבד יראי השם בלב שלם’…

יום ג כג מר חשוון ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף יט עמוד ב תורה יד

Leave a Reply