להצליח לשחרר את כל סוגי החטופים והשבויים והכבושים ולגלות לטוב הכבוש בין העכו”ם את מעלתו בכדי שיצליח לצאת מתחת ידם – כל זה על ידי שמרבים באוויר הנח והזך של אהבה וחיבה על ידי ריבוי מעשה הצדקה והחסד…

יום ד ב כסליו ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף כג עמוד ב תורה יז

Leave a Reply