כל החסרונות שיש לאדם הם גם חסרונות בשכינה מנפילת הניצוצות של שבירת הכלים והעצות להעלותם להאמין שבכל דבר – גם גשמי וגם רוחני – יש בו ניצוצות… ולהעריך ולהחשיב את המציאות של גדלות האדם שנברא בצלם ושיש לו כוחות נשגבים… ולעבוד את השם יתברך מתוך מוחין דגדלות ומתוך שמחה…

יום א’ כח’ אדר ב ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף צה עמוד ב תורות פט – צד

Leave a Reply