כל אחד ואחד יכול וצריך לעסוק ביישובו של עולם, ולא רק במצוות פריה ורבייה הגשמית, אלא גם ובעיקר להאיר בבניו ובתלמידיו דעת ויראת שמים שידעו וירגישו שיש אלוקים שליט בארץ… וצריך לזה גם יראת שמים בכדי שדבריו יתקבלו ויעשו רושם ויהיה להם קיום… וצריך גם להיות מחובר לחכם הדור שזוכה כל פעם להאיר בעולם את אור המקיפים של שפע הכתר ומאיר בבניו ותלמידיו בשלמות והתכללות גם את ההארת ההשגה של ‘דרי מעלה’ וגם את ההארת ההשגה של ‘דרי מטה’, ‘איה מקום כבודו’ ו’מלוא כל הארץ כבודו’… 

יום ג’ יט’ סיון ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן חלק ב’ – מחזור כט – דף יב עמוד ב יג עמוד א תורה ז

Leave a Reply