כוח המלכות והממשלה שיש לכל אחד ואחד… ומה לעשות איתו?

ליל ג חי אדר א ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק א תורה נו – שיעור 2

Leave a Reply