יום שישי ערב שבת תרומה ה’תשפ’ד – בעברית לאחר תפלת שחרית כוותיקין ליד בית הקוויטלאך של רבי ישעיה בן רבי משה בקרסטיר

יום שישי ערב שבת תרומה ה’תשפ’ד – בעברית לאחר תפלת שחרית כוותיקין ליד בית הקוויטלאך של רבי ישעיה בן רבי משה בקרסטיר

Leave a Reply