יום ו ערב שבת לך לך ה’תשפ’ד – ביידיש – שיחת חיזוק בענייני שמחה ואמונה לפני חברי קשר נפשי בשבת התאחדות במלון בפולין

יום ו ערב שבת לך לך ה’תשפ’ד – ביידיש – שיחת חיזוק בעניני שמחה ואמונה לפני חברי קשר נפשי בשבת התאחדות במלון בפולין

Leave a Reply