יום ו ערב שבת יתרו ה’תשפ’ד – ביידיש – בארגון קשר נפשי עניין נעשה ונשמע

יום ו ערב שבת יתרו ה’תשפ’ד – ביידיש – בארגון קשר נפשי עניין נעשה ונשמע

Leave a Reply