יום ד כא שבט ה’תשפ’ד – ביידיש – שיחת חברים בפמונה ענייני לימוד מוסר ההשכל מיום הסגולה טו בשבט

יום ד כא שבט ה’תשפ’ד – ביידיש – שיחת חברים בפמונה ענייני לימוד מוסר ההשכל מיום הסגולה טו בשבט

Leave a Reply