יום ב ו טבת ה’תשפ’ד – בעברית בדרך מגולדס גרין לשדה התעופה בעניין מידת ארך אפיים וארץ ישראל

יום ב ו טבת ה’תשפ’ד – בעברית בדרך מגולדס גרין לשדה התעופה בעניין מידת ארך אפיים וארץ ישראל

Leave a Reply