יום א כ כסליו ה’תשפ’ד- ביידיש – בפמונה לאחר תפלת שחרית הכנה לחנוכה על פי ליקוטי מוהר’ן חלק א תורה יד

יום א כ כסליו ה’תשפ’ד- ביידיש – בפמונה לאחר תפלת שחרית הכנה לחנוכה על פי ליקוטי מוהר’ן חלק א תורה יד

Leave a Reply