יום א ט אדר א’ ה’תשפ’ד – ביידיש – לאחר תפלת שחרית כוותיקין ליד הקוויטל שטיבל של רבי ישעיה בן ר’ משה זי’ע בקרסטיר

יום א ט אדר א’ ה’תשפ’ד – ביידיש – לאחר תפלת שחרית כוותיקין ליד הקוויטל שטיבל של רבי ישעיה בן ר’ משה זי’ע בקרסטיר

Leave a Reply