התחזקות עצומה מתוך דברי מוהרנ”ת על הפסוק: “אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה” – הלכות שולח הקן הלכה ה אות כג כד.

מוצאי שבת ויגש ה’תשפ’ד – בעברית – עם חברי קהילת ‘קדושת לוי’ בבני ברק בסעודת מלווה מלכה וסעודת יארצייט מוהרנ’ת מברסלב זי ‘ע 2

Leave a Reply