העצות להמתקת כל הדינים והקטרוגים והכעסים – ע”י: שמנגנים את אותיות התפלה בזכות ובבהירות, ואמונת חכמים, ועל ידי שמלבישים את הצדיק בלבושים נאים ויפים, ועל ידי שמיעת קול תקיעה שברים תרועה של השופר… וסוד הנזק הגדול חלילה שנעשה ע”י שמיעת דיבוריו של האדם הרשע… 

יום ב ה שבט ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף נד עמוד א תורות מב-מג

Leave a Reply