העצה הייעוצה להאיר עלינו את אור השם יתברך בכדי שנוכל לראות את הפתחים בחושך ולזכות לצאת מהם אל הקדושה – זה רק על ידי שנחבר את עצמנו למידת אמת… לדבר דיבורי התפלה אך ורק מתוך הרגשת אמת… ובאיזה מדרגה נמוכה שהיא אבל אך ורק מתוך הרגשת אמת.. למשוך את עצמנו אל האמת… ולהסתכל ולהביט רק אל האמת… ולהתפלל ולבקש רק את האמת…

יום ב’ ז’ ניסן ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף צט עמוד ב ק’ עמוד א תורה קיב

Leave a Reply