העצה הייעוצה לבטל מחשבות האויבים ולהפר עצת השונאים לדון אותם לכף זכות ולעשות להם כל הטובות… וגם להזהר ולהשמר לחשוב רק מחשבות טובות כאשר עובר על האדם מצב נראה לו ונדמה שצדיקים או השם יתברך חולקים עליו ונדמה לו שהם, חלילה, שונאים אותו… הכוח של הרפואות בחודש אייר והכוח של ארץ ישראל ושל פרנסה ברווח תלוי בריחוק ממחלוקת… גודל מעלת אכילת שבת ולהרבות בו בתענוגים ועל ידי זה מרחיבים את הדרכים משבילים דקים לדרכים רחבים…   

יום ג’ כ’ אייר ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף קכ עמוד א ב תורה רעז

Leave a Reply