הסיבה שבמדינות כמו אונגארין וסביבותיה שמעו וראו יותר את המופתים שעשו הצדיקים שגרו שם… ההנהגה של ‘מידה כנגד מידה’ שנוהג בעיקר לתושבי ארץ ישראל יש בזה חסד גדול… האבדות של כל אחד ואחד מאתנו נמצאים אצל הצדיקים וצריך לבוא לחפש אותם מתוך מידת אמת אצל הצדיק בכדי שהם יחזירו לנו את האבדות שלנו… להיזהר מאוד מעצבות ועצלות כמו שנזהרים מנשיכת נחש…  

יום ב’ כח’ ניסן ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף קי עמוד א תורות קפו – קפט

Leave a Reply