הסוד של שבירת כלי החסד ונפילתם לבינה דבריאה ואור החסד שנפל ליסוד דאצילות – ומה כל זה קשור לסוד של ההתקשרות – עם דיבורים השייכים ללב בעת הזאת – לג’ הנקודות של הצדיק ושל החבר ושל עצמו שבכוח כל זה מבטלים את כל ‘החרפה שבר לבי’…

יום ד כב טבת ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף מח עמוד א תורה לד

Leave a Reply