הסוד של אלפיים אמה תחום שבת אלפיים אמה מגרש הלווים – שהם בסוד ב’ האלפין של הלימודים הקדושים של ‘אזמרה לאלוקי בעודי’ בליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה רפ”ב ו’איה מקום כבודו’ בליקוטי מוהר”ן חלק ב תורה יב’

ליל ב כ טבת ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 12

Leave a Reply