הסוד הנפלא של מאמר חכמינו בשאלתם: מדוע הקרניים של החגבים רכים הם? וגילוי נפלא של העצה הנפלאה של צעקת איה מקום כבודו

ליל ג כב טבת ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 13

Leave a Reply