הסוד הגדול של ‘לשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו’

ליל שישי ד כסליו ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 4

Leave a Reply