הסוד הגדול של ‘אלפיים אמה תחום שבת’: התורה של “אזמרה” – ליקוטי מוהר”ן חלק א’ תורה רפ”ב – והתורה של “איה” – ליקוטי מוהר”ו חלק ב תורה יב.

ליל ג יד טבת ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 10

Leave a Reply