הסודות הגדולים של ‘מגילת אסתר’ ו’חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע’ והסוד של אסתר בבית אחשוורוש’ על פי הגילוי הנורא והנפלא של הבקשה והחיפוש הגעגוע וההשתוקקות והכיסופים והרצונות של ‘איה מקום כבודו’ המתגלה בתורה יב’ חלק ב בספר הקדוש ליקוטי מוהר”ן

ליל ה ח ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 21

Leave a Reply