המתקת הדינים והגזרות הקשות – על ידי ההתקרבות לצדיקים, והעלאת התפלה מדרגת ‘הר’ ‘שדה’ לדרגת ‘בית’, והפנמת הרגשת ה’אין’ וה’אפסיות’ ה’ענווה’ וה’שפלות’, שכל זה מביא ל’שמחת הלב’ ו’ריקודים’ ו’המחאת כף’… ועל ידי כל זה מבטלים מתוכנו את ה’מינות’ ‘ואפיקורסות’, ובכך מבטלים כליל את ה’חרון אף’ שמביא, חלילה, את הגזרות והדינים…

יום ד י מר חשוון ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף יג עמוד א תורה י

Leave a Reply