הכוח הרוחני להכניע את כל האנטישמים בבית דין של האג שבהולנד, שעורכים שם היום משפט לתבוע, חלילה, את מגיני הארץ על רצח עם… ולהכניע גם את כל סוגי המלשינות והמקטרגים שמחפשים רק את החובות בבני אדם – זה על ידי ‘קימת חצות לילה’ ו’ללמוד אז תורה מתוך הדוחק והטירדא והלילה והחושך’ ו’לדבר דיבורי אמת של תשובה מתוך בושה גדולה’… 

יום ה ראש חודש שבט ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף נב עמוד א תורה לח

Leave a Reply