גודל מעלת מצוות הציצית שבכוחה לגלות את הסוד הגדול של צעקת ‘איה מקום כבודו’ גם בכ המקומות המטונפים…

ליל ג טו כסליו ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 8

Leave a Reply