גודל מעלת הנודר נדר ומקיים מיד וסגולתו להקים את האמונה הנפולה… וגודל מעלת הצום והתענית… וגודל מעלת אכילת תענוגי השבת… ובו גם רמזים של מוסר והתעוררות על הצער הגדול שעבר עלינו אתמול בהריסת סגירת מרפסת הגג שעל גג ביתי ב’שטיבל’ ‘באר בשדה’ הצופה מול הר בית מקדשנו ותפארתנו…

יום ג’ ד’ אדר א ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף סח עמוד א ועמוד ב תורה נז

Leave a Reply