גודל מעלת אכילה בקדושה… מצוה גדולה לחדד את השכל… יש קושיות ששם צריך רק אמונה… על ידי לימוד הפוסקים מכניעים את שורש יניקת היצר הרע… על ידי תענית מלקטים את כל ניצוצי הקדושה ומקשטים את האמונה… על ידי אמונה בשלמות זוכים לקדושת אכילה…

יום ד’ יט’ אדר א’ ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף עו עמוד א תורה סב

Leave a Reply