בעניין הכוח והדרך הרוחנית להכניע את קיצוני האיסלאם ע’פ ליקו’מ ח’א תורה כ

יום ה טו’ב כסליו ה’תשפ’ד – ביידיש – בדרך מאוהל אדמור’י חב’ד למונסי בעניין הדרך הרוחנית להכניע את קיצוני האיסלאם ע’פ ליקו’מ ח’א תורה כ

Leave a Reply