בניית המשכן במדבר הוא בסוד מציאת קדושת ‘איה’ – למצוא את השם יתברך דייקא במדבר נחש שרף ועקרב… ולא להתייאש לפני פרוץ הגאולה…

ליל ב ג אדר א ה’תשפ’ד – ביידיש – במסגרת הלימוד של ‘לטייל בתורתו’ שנמסר בכולל ‘נקודה טובה’ – ליקוטי מוהר’ן חלק ב תורה יב – שיעור 23

Leave a Reply