בכוח אור הנס של ימי החנוכה אפשר לזכות לצאת מפגם תאוות הממון של היוונים והמתיוונים של כוח ועוצם ידי ופגם עבודה זרה והשקר ולזכות לממון כשר ממון של אמת ואמונה ועשירות גדול דקדושה…

יום א כז כסליו נר ג דחנוכה ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף לו עמוד א תורה כג

Leave a Reply