ביטול ומיתוק וביסום של כלל כל הגזרות והדינים והצמצומים – במיוחד בכל מה שקורה כעת בארץ ישראל על ידי המוסלמים הפונדמסטליסטים והקיצוניים שבכל העולם כולו – זה אך ורק על ידי ההתכללות של אהבת חברים… לתקן פגם תלמידי רבי עקיבא… ולהיות מכלל תלמידי רבי שמעון שאמר: אנן בחביבותא תליא מילתא”… 

יום ג’ חי’ אדר א’ ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף עה עמוד ב סיום תורה סא

Leave a Reply