איך אפשר לזכות גם עכשיו בעולם הזה להמשיך עלינו משהו מן האור הגודל של הארת הדעת שיאיר בשלמות לעתיד לבוא

יום ד טז כסליו ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף לא עמוד א ועמוד ב סיום תורה כא

Leave a Reply