אזהרה נוראה לשוחטים ודיינים ומלמדי תינוקות, רבנים מלמדים מגידי שיעורים משגיחים ומנהלים, מורות ומנהלות, וגם ההורים, לא לעמוד, חלילה, כרוצח נפשות על נפשות התלמידים והתלמידות, הבנים והבנות, רק לכבדם מאוד ולגרום להם להעלותם מדרגת חי לדרגת מדבר…

יום ד ערב ראש חודש שבט ה’תשפ’ד – בעברית – ‘עמוד היומי’ בספר הקדוש ליקוטי מוהר’ן – מחזור כט – דף נא עמוד ב סיום תורה לז

Leave a Reply